Zranění a jejich prevence

Poškození pohybového aparátu při sportu je bohužel častým negativním průvodním jevem. Pod pojmem úraz si obvykle představíme zlomeninu kosti, což je však pouze jedna oblast traumatologie. Poškození se může týkat nejen kosti, ale rovněž svalů, šlach a úponů, chrupavek atd.

Různé typy sportů mívají svá typická poranění. Je to dáno typem pohybu, který je v daném sportu obvyklý. Častým společným jmenovatelem bývají i některé chyby pacientů:

 • nedostatečné nebo žádné rozcvičení před sportovním výkonem
 • nepřiměřená zátěž
 • nedoléčené poranění, které je zatěžováno předčasně
 • špatný pohybový stereotyp

V následujícím textu se zaměřujeme na oblasti, se kterými se setkáváme nejčastěji. Vynecháváme zlomeniny, které pro svoji bolestivost obvykle vedou postiženého ihned k lékaři. Uváděná poranění mají spíše chronický charakter, bývají často podceňovány a nedostatečně (či vůbec) léčeny a při dalším zatěžování se mohou zhoršovat. Mnozí pacienti se neuvědomují, že jejich potíže již mají charakter jasné klinické diagnózy.

"Tenisový" loket

Vzniká přetížením úponů svalů-natahovačů předloktí v místě ukotvení na pažní kost. Často přechází do chronicity.

Příčiny: sportovní aktivita - tenis, golf, švihové sporty, těžká manuelní činnost (šroubování, rotační pohyby zápěstí)

Známky poranění: bolestivé místo na lokti v oblasti úponu svalů, oslabená síla dorsální flexe zápěstí, bolestivý zdvih předmětů zápěstím při uchopení nadhmatem

Diagnostika: RTG + klinické testy

Terapie:

 • šetření, vyloučit provokující činnost do odeznění potíží (týdny). Nesteroidní antirevmatika (NSA - Veral, Olfen, Movalis, Dolmina atd.) antiflogistické masti, epikondylární páska k zátěži.
 • fyzikální terapie - ultrazvuk, měkký laser
 • lokální obstřik (mesocain + kortikoidy) - lze opakovat max. 3x v delším časovém odstupu (měsíce).
 • operace - denervace bolestivého úponu, doba trvání cca 40 minut, lze v celkové i místní anestezii, následně ortéza 3 týdny, postupně zatěž po 6 týdnech.

Více jak 90% pacientů lze úspěšně vyléčit bez operace, u zbývající části je nutné operační řešení. Potíže pak již obvykle nerecidivují.

Rameno

Poranění rotátorové manžety

Rotátorová manžeta je tvořena úponem 4 svalů na hlavici kosti pažní. Jejím účelem je stabilizace hlavice v kloubní jamce a je zodpovědná za zvednutí ramena nad 60 stupňů.

Příčiny: pád na rameno, prudký švih (tenis, golf)

Známky poranění: bolesti ramene zejména při zdvihu, omezená schopnost zdvihnout paži vlastní silou nad 60 stupňů.

Diagnostika: RTG (k vyloučení vytržení úponu svalu i s kostním fragmentem), ultrazvuk (prokáže rozsah trhliny v manžetě, velikost rozestupu konců manžety, prokrvácení prostoru pod klíční kostí), klinické testy + vyšetření lékařem

Terapie:

 • částečné trhliny - ortéza, klid 4 i více týdnů, NSA tablety i masti
 • kompletní trhlina do 2 cm - artroskopické ošetření
 • masivní trhliny nad 2 cm: otevřená operace (reinzerce úponu)

Nejčastější rozsah poranění bývají částečné ev. kompletní trhliny do 2 cm.

Třísla

Natržení nebo namožení úponů svalů (nejčastěji vnitřních přitahovačů dolní končetiny).

Příčiny: při sportovní aktivitě - fotbal, basketbal, kontaktní sporty, běh, prudké starty a brzdění. Velmi riziková je tato zátěž při prochlazení (sportování při nepříznivém počasí), nerozcvičení, zátěž u netrenovaných jedinců !!

Známky poranění: náhlá prudká bolest na vnitřní straně stehna (jednostranně), vzniklá v souvislosti se sportem. Zůstává bolestivý určitý pohyb, lze vyhmatat bolestivé místo, bolesti často výrazné. Postupně se vyvíjí lokálně hematom, který může být masivní a gravitací sestupuje směrem dolů.

Diagnostika: klinické vyšetření lékařem, ultrazvuk

Terapie: konzervativní! Klidový režim, lokálně NSA + Lioton k vstřebání hematomu. Doba léčení 2-6 týdnů, vyloučení zátěže na dalších 2-6 týdnů (kop, sprint, prudké starty).

Při nedoléčení se úraz může opakovat i při menším zátěži.

Koleno:

Poranění menisků

Příčina: sport, typicky fotbal, rotační pohyb při mírně pokrčeném koleni

Známky poranění: náhle vzniklá bolest, v úlevové poloze bez obtíží, většinou bolestivá chůze, otok (opuch) kolena, někdy přechodné omezení hybnosti kolene ("zablokované koleno")

Diagnostika: klinické vyšetření, punkce kolene, RTG ev CT, MRI (magnetická resonance)

Terapie: artroskopie, ošetření menisku (sešití, odstranění roztržené části).

Dlouhodobá sádrová fixace bez provedení artroskopie je chybou poškozující pacienta !!

Poranění vazů

Příčina: rotačně silové násilí, (sport - badminton, fotbal, basketbal, volejbal)

Známky poranění: otok kolena, bolest, pocity nestability

Diagnostika: klinické vyšetření, punkce kolena (přítomnost krve svědčí spíše pro poranění vazů než menisků), RTG, CT, MRI

Terapie:

 • u poranění postranních vazů - konzervativní léčba (ortéza) na 3-5 týdnů + speciální rehabilitace
 • u poranění křížového vazu - artroskopická plastika vazu, provádí se při klinicky vyjádřené poúrazové nestabilitě kolena

Hlezno

Nejčastější poranění - distorze (podvrtnutí), typické opakované poranění přičemž stačí již menší násilí než poprvé, zejména při nedostatečném doléčení prvotního úrazu!

Příčiny: podvrtnutí nohy na nerovném terénu, mnohdy nevhodná obuv

Známky poranění: ostrá náhle vzniklá bolest, rychle se vyvíjející otok a hematom

Diagnostika: RTG, klinické vyšetření

Terapie: NSA + Lioton, + sádra, ortéza (při lehkých distorzích stačí elastická bandáž a funkční léčba). Je zapotřebí vyloučit rotační pohyby, protahovat v kotníku je naopak prospěšné.

Doba léčby: 1-6 týdnů, možnost zátěže nejdříve po odeznění bolesti.
Po těžké distorzi vhodný tapping na rizikovou aktivitu (kontaktní sporty) po dobu 1 roku.

Rentgenová vyšetření i u svalových poranění mají svůj význam především proto, aby se vyloučilo poškození kosti (naštípnutí, částečná zlomenina), které má odlišnou léčbu.

Uváděné vhodné ultrazvukové vyšetření (nepřínosné pro poranění kostí) má naopak velký význam pro diagnostiku poškození měkkých tkání - svalů. Toto vyšetření má svá specifika, je zapotřebí, aby je prováděl lékař s dobrou erudicí pro tento typ poranění.

CT a zejména magnetická resonance jsou finančně náročnější a v některých oblastech republiky hůře dostupné, pro určitý typ poranění je však jejich provedení přínosné.