Talent

Existuje vůbec něco jako talent? Co si přesně pod pojmem talent představit? Dá se nějak změřit, spočítat, objektivně popsat, nebo je to něco tajemného, abstraktního, čímž si vysvětlujeme proč je někdo úspěšný více, či méně v určitém sportovním odvětví. Většina odborníků (Sisling, Peric, Taussig) se shodují v názoru, že odhalení talentu je obtížné, ale ne nemožné. Nadané jedince, kteří dominují mezi vrstevníky lze najít v každé věkové kategorii. Mohou být vyšší, silnější, rychlejší, avšak ani z toho nemůžeme usoudit, zda budou tak dobří i za 4-6 let. Dle R. Singera jsou některé zejména fyzické předpoklady viditelné na první pohled, jiné, jako např. motivace, trénovatelnost, nelze předpovídat. Nelze souhlasit s tvrzením, že někteří jedinci jsou určení stát se šampiony díky genetickým předpokladům. Je možné poznat, že jedno dítě je nadanější než druhé, ale nelze to předpovědět na 10 let dopředu.

Sportovním talentem se chápe mimořádně příznivá struktura aktuálně se projevujících vlastností a schopností, která umožňuje dosažení vysoké úrovně výkonnosti ve sportovní činnosti (Moravec). U sportovně talentovaného jedince nacházíme a oceňujeme specifickou strukturu jedinečných vlastností morfologických, funkčních, psychických a dalších. Sportovní výkon talentu je výsledkem vzájemného působení těchto vlastností (Dovalil). Struktura talentu ke sportovní činnosti je složena ze souboru četných vlastností - morfologických, fyziologických, pohybových, psychických atd. - z nichž některé jsou vedoucí (zásadní), jiné opěrné, některé mají pouze pomocnou úlohu a tvoří pozadí. Všechny tyto vlastnosti vytvářejí proměnlivý systém s vymezenými vztahy.

Vedoucí (dominantní) faktory:

 • pohybové vlastnosti (senzomotorické schopnosti) - síla, rychlost, vytrvalost, koordinace - závisí na druhu sportovní činnosti
 • motivačně emoční faktory - dynamický činitel=hybná síla, která umožňuje realizaci ostatních faktorů (jsou nejvíce labilní)
 • psychofyziologická odolnost - zdravotní stav, typ vyšší nervové soustavy, odolnost vůči rušivým vlivům (schopnost soutěžit)
 • psychická odolnost - odolnost vůči neúspěchu, eliminace záporných stavů v průběhu soutěže
 • fyziologická odolnost - adaptace na stres

Opěrné faktory:

 • senzomotorická edukabilita - schopnost osvojení si nových pohybových struktur, měnit je progresivním směrem (pohybová přizpůsobivost - motorická plasticita, svalová citlivost
 • senzomotorická inteligence - anticipace, rozhodování, představivost, pohybová paměť, zpřesňování a rozvíjení pohybů
 • sociálně psychologické faktory - schopnost spolupráce, smysl pro fair play, uznat hodnotu druhých

Pomocné faktory:

 • obecně psychologické faktory (vnímání, pozornost, paměť, obecná inteligence, estetické schopnosti, osobní vlastnosti)
 • morfologické faktory (adekvátní tělesný rozvoj)
 • fyziologické faktory (dobrý zdravotní stav, přiměřený funkční rozvoj orgánů)

Geneticky jsou nejvíce dané somatické předpoklady - 90% (výška, váha a další tělesné rozměry), rychlostní (rychlý běh 90%, rychlost reakce 85%) a rychlostně silové předpoklady. Nejméně geneticky určeny jsou psychické vlastnosti a koordinační schopnosti 50%). Z tohoto lze vyčíst, že i pohybově nepříliš zdatným rodičům se může narodit šikovné dítě. To, co je na první pohled viditelné, je, zda se dítě k dané aktivitě umí postavit, zda je dítě schopno se rychle učit, napodobit nějakou dovednost a schopnost (motorický talent). Do celkového projevu se ale promítají i psychické vlastnosti, které jsou pro sportovní budoucnost zcela zásadní (mentální talent). V pozdějším věku se pak může zůročit to, čemu např. říkáme: má to v hlavě srovnané (cílevědomost, pracovitost, svědomitost, zarputilost).

A jak je to v tenise? Asi neexistuje žádný zaručený vzorec (Taussig). Zkušený trenér však z některých skutečností může vyslovit hypotézu, které dítě má předpoklady větší. Z podstatných předpokladů je koordinace oko-ruka. Jedná se o schopnost přesně házet, chytat, odhadnout let míče. Většina pohybů v tenise nepatří mezi přirozené pohyby, ale účelné pohyby, které musí být správně naučeny a zasazeny do hry. Mnoho hráčů umí údery dobře stínovat, nebo i hrát v jednoduchých podmínkách, ale v herní situaci je pak dobře nenačasují. Dobrá koordinace oko-ruka je předpokladem pro cit k míči. Profesionální hráči působí, jakoby se s raketou v ruce narodili, jako by měli raketu s rukou srostlou, ale přesto i při vysoké rychlosti zasahují míče čistě. Dalším předpokladem dobrého tenisty je pohyb, schopnost přesunout se včas k míči a rychle a přesně provést naučený pohyb, což vyžaduje speciální hbitost, než např. rychlost všeobecnou. Ukazatelem tenisového pohybového talentu je dobrá rovnováha při rychlém pohybu na vzdálenost 3-4 metrů. Schopnost udělat 2-3 rychlé kroky, změnit směr běhu a koordinovaně zpomalit před kontaktem s míčem. Ale jak je uvedeno v našem článku koordinační schopnosti jsou do velké míry ovlivnitelné tréninkem, rychlostní schopnosti již méně. Když zapátráme v minulosti některých špičkových hráčů, např. T. Berdycha, byla odborníky vyslovována pochybnost nad jeho velkou slabinou v pohybu, přesto kvalitou svých úderů a dobrou psychikou a dlouhodobým tréninkem některé nedostatky eliminoval. Co se týká tělesných parametrů (vrozené) a fyzických předpokladů je třeba zmínit v souvislosti se žákovským tenisem akcelerované jedince, kteří mohou být mylně považováni za talenty. Důležitý je biologický nikoli kalendářní věk dítěte. Proto závěry o talentu je potřeba posuzovat až v období puberty, kdy se rozdíli vyrovnávají. Největším tajemnem je obestřená předvídavost. Speciální tenisovou předvídavost lze jen obtížně změřit, přesto hraje důležitou roli. Lze využít různých testů rychlosti reakce ruky či nohy po zvukovém nebo vizuálním podnětu, dobří tenisté zde získavají většinou nadptůměrné ohodnocení, ale stanovit paralelu mezi testy a předvídavostí na dvorci nelze. O pohybu často v tenise přemýšlet nelze, ten musí být intuitivní. A co psychické vlastnosti? Dle Savianiho se projevují poměrně brzy v soutěživosti, touha soutěžit často děti posouvá i před tzv. talentované. To, co stojí před vším, je láska k vybranému sportu. Ten, kdo má svůj sport opravdu rád, překoná i období, kdy se nedaří, a vždy se chce vrátit do hry.

Při studování dalších materiálů o tenisovém talentu jsem narazila na zajímavého autora Poláka Piotra Unierzyskiho a jeho studii: "Koho považovat za talentovaného hráče?" Většina tenisových odborníků říká, že talent je dobře ukrytý a nejvštším úspěchem trenéra nebo manažera je ho rozpoznat. Co vlastně skrytý talent představuje? Např. podle kouče Howeho vzniká talent v geneticky přenesených strukturách, a proto je částečně vrozený, ale součástí jsou i nabyté činnosti, které nejsou v raném věku tak evidentní. Talent tak spojuje s vrozenými předpoklady nebo stálými vlastnostmi, nezávislými na tréninku. Není však možné zapomenout ani na okolí talentovaného jedince, Vnitřní a vnější faktory do sebe musí zapadnout. V Poznani testovali mladé hráče mezi 12-13 lety, ti z nich, kteří se na žebříčku ATP nacházejí ve 100 se od ostatních odlišovali: byli hbitější a rychlejší, už před pubertou měli hrací schopnosti na průměrné nebo lepší úrovni, začali trénovat cca od 6 let a od 9 let se účastnili turnajů, od 11 let i v zahraničí, ve věku 12-13 let hráli ročně 45-50 dvouher a 15 čtyřher, trénovali cca 10 hodin týdně, trénovali asi o 3-5 hodin týdně více než ostatní a obvykle 1 z jejich rodičů byl tenista, rodina je podporovala, ale nepletla se do práce trenérů, lépe reagovali ve stresové situaci a projevili vyšší motivační výkon.

Hlavní faktory ovlivňující a omezující výkon dle předních odborníků (Elliot, Schönborn, Birrer, Müller, Osinski, Unierzyski) jsou:

 • motorické schopnosti (rychlost, koordinace, hbitost, prudká síla)
 • takticko-technické schopnosti
 • herní inteligence, instinkt a taktika
 • psychické rysy (motivace k úspěchu, emoční stabilita, houževnatost, schopnost koncentrovat se, sportovní inteligence)
 • chování a výkon během turnaje
 • společenské prostředí
 • schopnost učit se
 • schopnost kompenzovat své slabé stránky a využívat své silné stránky
 • odolnost vůči zraněním

Na závěr pár statistických čísel a porovnání v kterém sportu lze uspět - tenis - hokej - fotbal. Důležité je celkový počet registrovaných sportovců k těm, kteří se tímto sportem živí. V hokeji je poměr 84:1, fotbal 575:1 a tenis 900:1. To znamená stát se profi hokejistou je asi 7x větší než fotbalistou a 11x větší než tenistou. Dalším důležitým ukazatelem je poměr počtu našich profesionálních hráčů vážený na počet obyvatel. Fotbalem se živí u nás ve 2 nejvyšších ligách a v zahraničí asi 1200 hráčů, 1100 hráčů se takto živí hokejem, ale tenisových profesionálů je v naší republice asi kolem 50. Dalším parametrem je uplatnění sportovce. V nejrozšířenějším fotbalu je u nás registrováno asi 700000 hráčů, ruku vruce stím jsou tisíce možností uplatnění v profesionálních ligách po celém světě. V hokeji se počet registrovaných hráčů počítá v jednotkách tisíců. V tenise je úspěch opět nejnižší. Tenistu živí prémie z turnajů a na dobré úrovni se uživí zhruba 150 mužů včetně deblistů a 100 žen. O takto malý počet míst se pere zhruba 10 mil. registrovaných tenistů světa.

/