Plánování v tenise

Plánování tenisového tréninku

Tenis je jedním z mála sportů, kde pro profesionální hráče téměř neexistuje mimosezónní období. Tato skutečnost zvyšuje riziko zranění, únavy a přetrénovanosti. Proto je důležité si vytvořit a dodržovat adekvátní tréninkový plán na základě nejnovějších dosažitelných poznatků.

Cíl : vyvážení intenzity a objemu zátěže dostatečným odpočinkem

Prvky určující tvorbu tréninkového plánu :

 • profil hráče (technická, taktická a psychická úroveň hráče, kondice)
 • školní program
 • turnajový program
 • tréninkové podmínky
 • trenérovy znalosti periodizace
 • fyziologické požadavky tenisu
 • tréninkové metody
 • adaptace organismu na různé tréninkové metody

Proč je periodizace prospěšná ?

 • snaha vyhnout se únavě
 • snížení jednotvárnosti tréninku
 • snížení rizika vyčernání a přetrénování
 • vytvoření individuálního tréninkového programu pro každého hráče
 • zvyšuje motivaci hráče i trenéra
 • usnadňuje správný trénink kondice
 • optimalizuje formu

Plánování

1. Plán kariéry

Název období                                         Název subobdobí                       Přibližný věk                               cíl


Etapa základního tréninku       Zákl.rozvoj pohybových dovedností          5-7 let                Vytvořit optim.všestranný základ


Etapa základního tréninku       Všestranný základní trénink                      7-12 let           Základ pro trénink a zdokonalování


Etapa sportovní přípravy           Rozvíjející trénink                                      11-14 let              Plynulý přechod do specifických                                                                                                                                                                podmínek tenisu


Etapa sportovní přípravy           Výkonnostní trénink                                13-16 let             Rozvinout všechny schopnosti na                                                                                                                                                                   vysokou úroveň


Etapa sportovní přípravy      Vysoce výkonnostní trénink                    15 a více let           Rozvinout výkonnost na vrcholnou                                                                                                                                                                          úroveň


 1. Roční plán, roční tréninkový cyklus, makrocyklus, období - roční plán lze dělit dle jednoduché (období přípravné - všeobecná a specifická příprava, předoutěžní, soutěřní, přechodné - pasivní a aktivní odpočinek) či zdvojené periodizace (periodizace se 2x někdy i vícekrát opakuje).

Základní fáze plánu                                     Rozdělené do                                    Jednotlivé fáze plánu


Víceletý plán                                                       →                                                    Roční cykly (2-8 let)


Roční cyklus                                                       →                                                     Jednotlivá období


Období                                                               →                                                  Mezocykly ( 3-5 týdnů)


Mezocykly                                                          →                                                    Mikrocykly (1 týden)


Mikrocykly                                                          →                                                 Denní cykly (7 za týden)


Denní cykly                                                        →                                         Tréninkové jednotky (1-5 denně


Tréninkové jednotky                                         →                                                 Jednotlivé části TJ


Jednotlivé části TJ                                             →                                                   Minuty (drily, sety)


Praktické pokyny pro plánování periodizace tenisového tréninku

U profesionálů prakticky neexistuje mimosezónní období , a proto je velice složité využít periodizaci ke zlepšení výkonnosti, jako u jiných sportů. Přesto několik praktických aplikací :

 • rozhodnout, které turnaje jsou nejdůležitější a snažit se na ně načasovat formu
 • věnovat se přiměřeně odpočinku a vyhnout se tak fyzickému, ale i psychickému vyčerpání
 • upřednostnit kvalitu v tréninku před kvantitou
 • každá TJ má vazbu na celoroční plán
 • 1x ročně vymezit prostor pro vytvoření vytrvalostního základu (4-6 týdnů)
 • úpravy techniky je třeba provádět pouze během přípravného období
 • před utkáními zdůrazňujte pozitivní stránky hráče, posilte jeho sebedůvěru
 • den před utkáním je třeba snížit objem tréninku
 • během soutěží udržujte kondici
 • během přípravných období nepřeceňujte výsledky utkání
 • průběžné doplňování ročního plánu

Tréninkové objemy

Tréninkové objemy v jednotlivých věkových kategoriích

věk       Trénk./týd.        Tenis/týd.        Kond/týd.         Měs/rok        Turnaje z/l              Počet záp./rok

4-6/7         2-5                    1-2                  hra                   5-7                    0*

6/7-9/10     3-5                 1,5-2,5             1,5-2,5               6-8              2-6/6-8                       20-30

9/10-11/13    4-6                   4-6                 1,5-3                 8-9              7-11/9-11                      40-50

11/13-14/15  4-8-2F               4-8                  2-4                 8-10             8-10/9-12                       60

14/15-16/18 6-12-2F             6-12                 3-6                 9-10             9-14/14-16                      70

16-19                  **                                                                                                                    70-80

*pokud nějaké soutěže, pak by měl být tenis pouze součástí víceboje

v ČR minitenis do 7 let

babytenis 8-9 let

**vrcholový trénink - celý systém se přizpůsobuje turnajovému plánu, nejméně 2x ročně 3-4

týdenní vzájemně provázané tréninkové cykly a nejméně 2-3 delší regenerace

spec. aspekty : přechod z junorského do dospělého tenisu

obtížná cesta kvalifikací

Plánování dlouhodobé výkonnosti

Dlouhodobé budování výkonnosti v tenise (u?:) - jednotlivé tréninkové stupně a nejdůležitější tréninkové principy

Postupné budování výkonnosti - pokud má být toto budování úspěšné, musí vycházet ze znalostí o biologickém růstu, nutné tedy je přizpůsobit trénink věku hráče (z hlediska biologického i psychického). Jedná se zhruba o 15-18 let (od začátečníků k dosažení maximální výkonnosti), tedy asi 9-12 let od začátečníků po vstup do profesionálního tenisu.

Principy tréninku - všeobecné zásady tréninku (jeho plánování, provedení a řízení), které spočívají ve sportovně-vědeckých poznatcích a zkušenostech trenérů a expertů

 • Nejdůležitějším a základním tréninkovým principem je Princip podpory rozvoje a zdraví - sportovní podpora výkonu nebrzdí v žádném okamžiku fyzický, psychický popř. motorický vývoj, ale naopak podporuje a zohledňuje zdraví

Tréninkový stupeň

Věk


Všeobecná základní výchova (všestrannost)

cca 4 - 6(7)let


Základní trénink

cca 6(7) - 9(10)let


Trénink budování hráče 1

cca 9(10) - 11(13)let


Trénink budování hráče 2

cca 11(13) - 14(15)let


Propojovací trénink (přechod)

cca 14(15) - 16(18)let


Trénink maximální výkonnosti

od cca 16(19)let


 • velmi záleží na individuálních dispozicích jedince, v tenise všeobecně platí, že kolem 15-ti let by měl být hráč TECHNICKY "hotový" (ve 12-ti letech by měl mít zvládnuté všechny základní techniky, samozřejmě v základní formě)

Stupeň 1: Všeobecná základní výchova (všestrannost) - cca 4 - 6(7)let

 • děti se postupně zdokonalují v rychlých pohybech, pohyblivosti a koordinačních schopnostech, také v aerobní vytrvalosti, důležité je tedy předkládat přiměřenou a všestrannou nabídku pohybů, měla by dominovat především snaha o koordinaci
 • velmi důležitá neustálá obměna pohybů (kvůli nedostatečné schopnosti soustředění se), různorodost a zapojení celého těla, nikoli jen jeho části

Cíle:

 • všestranná příprava (rozmanitost, komplexnost)

Obsahy:

 • provozování různých sportů
 • v tenise pozvolné započetí se základní technikou - důležitější než technika úderů je však koordinace pohybů (ovládání míče a rakety)

Tréninkový plán:

 • v popředí stojí zábava
 • specifická tenisová cvičení zahrnují max. 30% veškerého cvičení
 • počet tréninků v týdnu: 2-5krát
 • počet měsíců v roce: 5-7

Turnaje:

 • soutěžení a hry, které většinou zahrnují více disciplín (tenis jako součást)
 • vše přizpůsobeno dětem

Stupeň 2: Základní trénink - cca 6(7) - 9(10)let

 • v tomto věku rychlé učení, velký rozvoj koordinace, reakční a frekvenční rychlosti, aerobní kapacity
 • specializace na tenis, ale stále důraz na všestrannost! (důležitá i technika hodů, skoků, běhu...)
 • větší důraz na kvalitu úderových pohybů, protože toto období je nejlepším věkem pro pohybové učení (to, co se precizně naučí zde, se dítě nebude muset jindy násilně přeučovat - velmi záleží na trenérovi!!!)

Cíle a obsahy:

 • zvládnutí základní techniky (mozek v tomto věku dorůstá zhruba do 90% konečné velikosti, proto je učení snazší), stále je ale technika pouze jednou částí z celého tréninku
 • cvičení reakční a frekvenční rychlosti (závislé na centrálním nervovém systému)
 • rozvoj koordinačních schopností (rovnováha, rytmus...), vnímání, předjímání, práce nohou, cit pro míč

Tréninkový plán:

 • čistě tenisová příprava asi 50% tréninku
 • počet tréninků v týdnu: 3-5krát
 • počet měsíců v roce: 6-8

Turnaje:

 • turnaje v mini a baby tenisu, výsledky však nejsou důležité, stejně tak by neměly být hrány soutěže s tzv. KO systémem (využití takových forem, aby se hrálo více zápasů - každý s každým, útěcha...), postačí turnaje v rámci okresu
 • týmové soutěže ve "vícebojích (tenis opět pouze jako jedna z disciplín)
 • žádné mistrovství, žádné žebříčky - přednost má zábava, nikoli vyžadování úspěchu, hráč se musí naučit i prohrávat
 • v zimě 2-6 turnajů
 • v létě 1-2 turnaje měsíčné
 • důležitý i tréninkový zápas (rozvoj taktického myšlení)

Počet zápasů v roce:

 • max. 20-30 zápasů (nikoli turnajů, nutnost vybírat turnaje, kde bude zápasů sehráno více - důležité je, aby byly jak výhry, tak prohry)

Principy:

- Princip účinného zatěžování podnětu - tréninkový podnět musí překročit určitý práh intenzity, aby byl tréninkově účinný. Nesmí být slabý ani silný, aby vyvolal optimální funkční a morfologické změny

- Princip optimálního vztahu mezi zátěží a odpočinkem - po účinné tréninkové zátěži je nutný určitý čas regenerace, superkompenzace - nahromadění energetického potenciálu nad výchozí úroveň (zvýšení výkonnostní úrovně hráče, nenastává po jednom zatížení), teorie dvou faktorů - po zátěži dochází k únavě a zároveň k nárůstu výkonnosti

- Princip variace tréninkové zátěže - změny intenzity v tréninku, obsahů, pohybové dynamiky, přestávek, celých tréninkových metod - pokud některé podněty trvají příliš dlouho, dochází ke stagnaci tréninkového růstu - !!!tzv. porušení zátěžové monotónnosti

- Princip věkové přiměřenosti - výkonnostní vývoj se vždy musí řídit podle biologického věku

Stupeň 3: Trénink budování hráče 1 - cca 9(10) - 11(13)let - první rozhodující etapa

 • fáze nejlepší schopnosti motorického učení - rychlé pokroky v koordinaci, reakční a frekvenční rychlosti, rychlostní síle - tento stupeň je tedy rozhodující etapou pro další růst výkonnosti!, chyby, které se udělají v tomto období , mohou být neodstranitelné!
 • snaha tedy o co nejvyšší kvalitu v oblasti techniky - časté opakování, do 12-ti let by měly být k dispozici všechny úderové techniky v základní formě!
 • stále je ale důležitá všeobecná příprava (ani v tomto věku by děti neměli hrát pouze a jen tenis, důležité je stálé rozvíjení koordinačních a kondičních schopností)), tenisová se však dostává do popředí

Cíle a obsahy:

 • Technická příprava: - jak již bylo řečeno: vysoce kvalitní technická příprava (úderů i pohybu), do 12-ti let zvládnutí všech technik
 • situační a zápasový trénink se dostává do popředí, se stoupající technikou se zaměřujeme též na taktiku
 • Fyzická příprava: - rozvoj rychlostní síly, reakční a frekvenční rychlosti, důležitá všeobecná pohybová příprava
 • v tomto věku nesmí dojít k přetěžování (nedostatky v oblasti maximální síly a anaerobní energetické připravenosti)

Tréninkový plán:

 • poprvé realizován celoroční tréninkový plán (s plány měsíčními a týdenními)
 • už v tomto věku velmi důležitá regenerace
 • počet tréninků v týdnu: 4-6krát
 • počet měsíců v roce: 8-9

Turnaje:

 • vytvoření plánu turnajů: nesmí jich být ani mnoho, ani nesmí být příliš těžké, účast na turnajích starších kategorií pouze tehdy, pokud má dítě šanci na nějaká vítězství
 • zápasy důležité pro taktický rozvoj, stejně tak pro motivaci a zvládnutí stresu
 • výsledky nesmí být přeceňovány, dítě musí umět bojovat, ale prohra nesmí být brána jako tragédie, pouze jako ukazatel, na co dál se v trénincích zaměřit

Počet zápasů v roce:

 • cca 40-50 zápasů včetně čtyřher (čtyřhry jsou jednak zábavou, ale také se v nich lze naučit několik technických detailů - krátký křížový ritern, volej ze středu dvorce...)
 • v tomto věku je důležité dodržování přípravných období bez účasti na turnajích (čas na nácvik, vylepšení, upevnění nebo změnu)

Roční plán tréninku a turnajů:

říjen - přechodné období, turnaje žádné


listopad - přechodné období, turnaje žádné


prosinec - první část přípravného období, turnaje 1 (max. 2)


leden - druhá část přípravného období, turnaje 1 - 2


únor - zápasové období, turnaje 2 - 3


březen - zápasové období / přechodné období, turnaje 2 - 3


duben - přechodné období / první část přípravného období, turnaje žádné


květen - druhá část přípravného období, turnaje1 - 2


červen - zápasové období, turnaje 2 - 3


červenec - zápasové období, turnaje 2 - 3


srpen - zápasové období, turnaje 2 - 3


září - zápasové období / přechodné období, turnaje 1 (žádné)

první část přípravného období: výstavba všech faktorů, především rozehrání drobné úpravy techniky, doladění fyzické kondice

druhá část přípravného období: taktický a zápasový trénink, komplexní a zápasu blízké aplikace natrénovaných prvků

zápasové období:vedle tréninku stojí v popředí účast na turnajích

přechodné období: určeno k zotavení a regeneraci

Principy (navíc k těm předchozím):

 • Princip opakování a nepřetržitosti - aby došlo k celkové přestavbě organismu, je nutné zátěž vícekrát opakovat, pokud nepřicházejí pravidelné a trvalé zátěžové podněty, dostaví se deadaptace
 • Princip upřednostnění a cíleně směřované koordinace - dynamický stereotyp, v tenise nejdůležitější: rychlostní síla, reakční síla, pohyblivost, technické průběhy pohybu

Stupeň 4: Trénink budování hráče 2 - cca 11(13) - 14(15)let - první kritická etapa

 • nástup první pubertální fáze - tělesné a psychické změny, proto se označuje jako první kritická etapa, v této fázi se objevují buď prví výrazné výkonnostní skoky, nebo první stagnace výkonnosti
 • u úspěšných děvčat neuspěchat nástup do dospělého nebo WTA tenisu, nutná kombinace mezi svojí kategorií, starší kategorií a částečně dospělým tenisem

Cíle a obsahy:

 • Technická a taktická příprava: - neustálé upevňování již dříve nabytých schopností a dovedností, ale zároveň dostatek prostoru pro nové tréninkové obsahy, pokud byla technika v předchozích etapách systematicky rozvíjena, měla by nyní dosahovat vysoké kvality
 • poslední technické korekce - dále jejich vybrušování, tzn. jejich trénink v náročných situacích (náročná koordinace, umění prvek provést i ve fyzicky velmi náročných výměnách...)
 • zapojení taktiky do tréninku, navození zápasových situací - taktický trénink velmi nabývá na významu!!!
 • Fyzická příprava: - snižuje se rozvoj rychlostních schopností, proto je nutné je neustále rozvíjet a udržovat - frekvenční rychlost, akční rychlost, rychlost reakce...
 • nutné zintenzivnění silového (budování svalstva a vyrovnávání svalových dysbalancí)a vytrvalostního tréninku
 • od této etapy musí být dělány rozdíly mezi chlapci a dívkami

Tréninkový plán:

 • ještě důležitější než v předchozí etapě je plánování tréninku a jeho cyklické rozdělení
 • dochází ke zvýšení zátěže a delší turnajové sezoně, proto je velmi důležitá regenerace!!!
 • počet tréninků v týdnu: 4-8krát
 • kolem 14-tého roku jsou již nutné 2 tréninkové fáze za den (mohou být obě i v jedné polovině dne - závisí na pocitu hráče)
 • počet měsíců v roce: 8-10

Turnaje:

 • v tomto období důležitý tzv. třetinový princip - tzn., že hráč má hrát zhruba 1/3 zápasů proti slabším (musí dokázat, že je lepší, že má stále odstup, překonává strach ze zklamání a učí se nepodceňovat soupeře), 1/3 proti rovnocenným (umění bojovat, dotahovat nepříznivé stavy, nevzdávat se, umět pracovat s taktikou) a 1/3 proti silnějším soupeřům (hra v klidu, překonávání sebe sama...)
 • možný opatrný vstup do ženského tenisu (u juniorů je účast v mužské konkurenci výjimkou) - 1/3 turnajů může být odehrána ve vyšší kategorii (dorost), popřípadě v kategorii žen, 2/3 by však stále měly být odehrány ve vlastní kategorii
 • občasná účast na mezinárodních turnajích (změna konkurence, prostředí, celkové "otrkávání se"
 • !!!zápasové zkušenosti lze získat pouze hraním zápasů, turnaje však nesmí být nastaveny příliš vysoko, jinak se nedostaví pocity vítězství ani sebevědomí!!!

Počet zápasů v roce:

 • cca 60 včetně čtyřher

Roční plán tréninku a turnajů:

říjen - přechodné období, turnaje žádné


listopad - přechodné období /první část přípravného období, turnaje žádné


prosinec - první část přípravného období/druhá část přípravného období, turnaje 1 (max. 2)


leden - druhá část přípravného období/zápasové období, turnaje 2-3


únor - zápasové období, turnaje 2- 3


březen - zápasové období / přechodné období, turnaje 2- 3


duben - přechodné období / první část přípravného období, turnaje žádné


květen - druhá část přípravného období, turnaje 2


červen - zápasové období, turnaje 2-3


červenec - zápasové období, turnaje 2-4


srpen - zápasové období, turnaje 2-3


září - zápasové období / přechodné období, turnaje 1/2


Principy:

 • Princip postupně rostoucí zátěže - souvisí opět s optimálními podměty - pokud se zátěž nemění, organismus se přizpůsobí (podněty se stanou podprahovými), nevyvolává se další zvýšení výkonu. Nejlépe v pořadí: zvýšení četnosti tréninků (tréninkové jednotky v týdnu), zvýšení objemu tréninku během tréninkové jednotky, zkrácení přestávek, zvýšení intenzity tréninku.
 • Princip periodizace a práce v cyklech - důležitá změna zátěže (zabránění přetrénování a možnost v určitou dobu dosáhnout vyšších výkonnostních vrcholů)

Stupeň 5: Etapa přechodu, propojovací trénink - cca 14(15) - 16(18)let

 • druhá rozhodující etapa pro další vývoj, dochází k vytváření herní individuality hráče (technika dokončena, orientace na silné a slabé stránky hráče - důležitý velmi individuální přístup, skupinový trénink tudíž jen výjimečně)
 • daleko výraznější účast na turnajích a vůbec poprvé začínají hrát velkou roli i turnajové výsledky
 • u úspěšných hráčů v tomto období nastává problém tenis - škola - důležité, aby si obě strany dokázaly vyjít vstříc - téměř žádný z profesionálních trenérů nedoporučuje školu předčasně opouštět, což od hráčů vyžaduje velkou vnitřní disciplínu (kterou budou ale stejně jako případní světoví hráči velmi potřebovat)

Cíle a obsahy:

 • Technická a taktická příprava: - konečné doladění techniky - její nácvik v obtížných situacích, zvyšování úderové a herní rychlosti
 • zápasový trénink velmi důležitý!!! - zvládnutí technicky a takticky náročných situací + nutný "trénink stresu" - tzn. občasné ztížení tréninkových podmínek (hraní za větru, se špatnými nebo různými míči, při hluku, na různých površích, po těžkém fyzickém tréninku...), v zápase lze úspěšně uplatnit pouze to, co bylo předtím nesčetněkrát nacvičováno
 • Fyzická příprava: - celkově by fyzická kondice měla být na vysoké úrovni, nutno zohlednit silné a slabé stránky jedince
 • fyzická příprava velice důležitá!!!, jelikož u juniorek dochází k pomalému vstupu do ženského tenisu, kde většinou fyzicky nestačí
 • nutné cílené budování svalové hmoty a trénink rychlostní a reaktivní síly (starty, údery se švihem...)
 • k vytrvalostnímu tréninku stále více přidávat trénink v anaerobním zatížení (rychlé sprinty na krátké vzdálenosti za sebou...)

Tréninkový plán:

 • zvýšené turnajové zatížení - velmi nutná regenerace!!! - svalová únava je značně vyšší než u zkušeného dospělého hráče
 • počet tréninků v týdnu: 6-12krát
 • počet měsíců tréninku v roce: 9-10
 • k tréninku nutno využít i čas na turnajích, jelikož se zvyšuje počet turnajů a zkracuje se prostor na samostatný trénink

Turnaje:

 • měly by se dostavit přesvědčivé turnajové úspěchy, výsledky hrají nyní již důležitou roli
 • důležitý také dobrý turnajový plán s rozumnými cíli a postupně narůstající obtížností (ještě na začátku tohoto období je dobré dodržovat tzv. třetinový princip - viz minulá etapa)
 • důležitost výsledků ale neznamená úpornou honbu za body do žebříčku - vede k frustraci hráče
 • u juniorek se doporučuje odehrát zhruba polovinu (dle výkonnosti i více) turnajů mezi ženami, zbytek pak ve vlastní kategorii, junioři v tomto věku dosahují herní vyspělosti mužů jen málokdy
 • !!!zápasové zkušenosti lze získat pouze hraním zápasů, turnaje však nesmí být nastaveny příliš vysoko, jinak se nedostaví pocity vítězství ani sebevědomí!!!

Počet zápasů v roce:

 • cca 70 včetně čtyřher

říjen - přechodné období / první část přípravného období, turnaje žádné


listopad - první část přípravného období, turnaje 1-2


prosinec - první část přípravného období/druhá část přípravného období, turnaje 1-2


leden - zápasové období, turnaje 3-4


únor - zápasové období, turnaje 3-4


březen - zápasové období / přechodné období, turnaje 2


duben - přechodné období /první část přípravného období /druhá část přípravného období, turnaje 1


květen - zápasové období, turnaje 3-4


červen - zápasové období, turnaje 3-4


červenec - zápasové období, turnaje 3-4 (možnost krátkého odpočinku - turnaje 1-2)


srpen - zápasové období, turnaje 3-4


září - zápasové období / přechodné období, turnaje 1-2


Stupeň 6: Vrcholový trénink - trénink maximální výkonnosti - od cca 16(19)let

 • vrcholí zde individualizace a stabilizace hráče - počátek budování maximální výkonnosti (ta vrcholí kolem 25 - 26 let)
 • obrovsky narůstá počet turnajů - zkracují se tréninková období, nutnost tréninku i na turnajích
 • hledání nových cest pro další výkonnostní růst - organismus se totiž postupně přizpůsobil všem dosavadním tréninkovým podnětům, nesmí dojít k stagnaci hráče

Specifické aspekty této etapy:

 • přechod z juniorského do dospělého tenisu - mezi oběma kategoriemi je veliký rozdíl - i hráč na 350. místě světového žebříčku umí velmi dobře tenis, navíc juniorům chybí zkušenosti, musí se vyrovnávat s daleko větším tlakem, dlouhými cestami - důležitá adaptace
 • cesty kvalifikacemi - každá kvalifikace je sama o sobě velmi dobře obsazeným turnajem - hráč musí vyhrát 3-5 zápasů, přitom v prvním kole hlavní soutěže může nastoupit proti nasazenému hráči - musí mít tedy výbornou kondici i mentální sílu
 • finanční problémy- ze začátku se jedná o velmi minusovou záležitost (pokud hráč nezíská sponzory či podporu svazu) - letenky, hotely, trenér...

Cíle a obsahy:

 • trénink zahrnuje celé spektrum techniky, taktiky, kondice, psychickou stránku - nutnost posilování individuality hráče (snaha o špičkový tenis a rychlý postup na žebříčku - statistiky hvězd - cesta do top 100 15 měsíců, do top 10 ještě dalších 20 měsíců)
 • absolutní přednost má trénink blízký zápasu a kvalita před kvantitou!!! - je ale též velmi důležité řídit se individuálními pocity hráče

Tréninkový plán:

 • všechny plány se již nastavují individuálně!!!
 • Nutné je však minimálně 2krát ročně 3-4týdenní systematický trénink bez turnajů, stejně jako 2-3 delší regenerační fáze!!!

Turnaje:

 • u špičkových hráčů snaha vstupu do profitenisu
 • u ostatních je důležité ještě sehrát více zápasů ve vlastní kategorii - získání herní praxe

Počet zápasů v roce:

 • cca 70-80 včetně čtyřher

Principy:

 • Princip individuality
 • Princip regulujícího vzájemného spolupůsobení jednotlivých tréninkových prvků - především soulad kondičního a technického (koordinačního) tréninku
 • Princip komplexnosti - dominuje komplexní trénink - technické, taktické i kondiční cílr
 • Princip kvality (preciznosti) - preciznost svědčí o vysoké kvalitě motorického výkonu, zaměření se v tréninku na cíl a úkol