Oživení kondičního tréninku

20.08.2019

Pro obohacení kondičního tréninku lze doporučit tzv. rychlostní expandér. Tvoří ho dvě části: bederní pás s jednoduchým zapínáním a dvěma kovovými oky na stranách a dvě gumová lana obalená v ochranné textilii a opatřená na jednom konci úvazem a na druhém karabinou.

Karabinou se připevní gumové lano k bedernímu pásu, druhým koncem pomocí úvazu k jakékoli pevné opoře - k lampě, stožáru, sloupku sítě, může jej také držet trenér.

Rychlostní expandér je příjemným zpestřením tréninků rozvíjejících výbušnou (explozivní) sílu dolních končetin, rychlost a rychlostní vytrvalost. Lze ho využít i při tenisovém tréninku na dvorci při nácviku určitých úderových technik (za ztížených podmínek), nácviku rychlejšího přechodu k síti atd. Záleží jen na fantazii a zkušenostech trenéra, při jakých kondičních či herních činnostech pomůcku zapojí.

Příklady cvičení:

1/ Do »vějíře« ve vzdálenosti dosahové délky napjatého gumového lana od místa upevnění rozmístíme 5 - 6 kuželů. Hráč s připnutým expandérem stojí u vrcholu vějíře, v jehož blízkosti (zhruba 1 m za ním) jsou gumová lana upevněna. Na povel hráč vyráží k prvnímu kuželu, dotkne se ho hrající rukou a pozadu běží zpět. Takto postupně absolvuje všechny kužely vějíře v jednom, ve dvou či třech nepřerušených kolech (cca 20 - 30 vteřin). Jde jen o to, chceme-li rozvíjet rychlost, či rychlostní vytrvalost. Takovéto cvičení absolvuje hráč ve 3 - 4 sériích, vždy s dostatečnými časy pro odpočinek. Dbáme na maximální intenzitu a v případě rychlostní vytrvalosti i co nejdelší dobu.

Během pohybu musí hráč překonávat brzdný odpor expandéru, který je tím větší, čím je gumové lano napjatější. Při zpětném pohybu je naopak nucen sílu lana »přibržďovat«. V každém místě změny směru jsou v důsledku napětí gumových lan kladeny i zvýšené nároky na stabilitu.

2/ Expandér upevníme stejně jako při předchozím cvičení. Trenér stojí s medicinbalem o hmotnosti přiměřené věku svěřence cca 5 metrů od něj a hází mu ho střídavě do levé a pravé strany. Hráč míč při napjatých lanech chytá a odhazuje z forhendové a bekhendové strany s cvalovým mezipohybem do stran.

S použitím materiálů Tennis-arena