Vizualizace

20.08.2019

Připravte se k lepšímu výkonu pomocí představ či vizualizace (vytvoření mentálního obrazu vašeho cíle, kterého chcete dosáhnout za využití vlastní obrazové představivosti, aby jste si představovali určitý výsledek toho, čeho chcete dosáhnout ve svém sportu nebo i celém životě.) . Stane se vám někdy během dne, že se zasníte a představujete si nějakou důležitou situaci (např. schůzku s někým, na kom vám záleží nebo důležitou zkoušku či pracovní jednání), která je před vámi? Živě si vybavujete, co řeknete, jak se u toho budete tvářit, gestikulovat a cítit? Tak přesně to je vizualizace, schopnost člověka vytvořit si v mysli nějakou zkušenost užitím všech svých smyslů (zrak, sluch, hmat...). Je to nesmírně mocná technika, kterou často používají ti nejlepší sportovci. Uvědomují si totiž, jak moc jim může pomoci. Jack Nicklaus, jeden z nejznámějších a nejúspěšnějších golfistů denně používá vizualizaci ke zlepšení svého výkonu: "Nikdy neodpálím míček, dokonce ani v tréninku, bez toho abych si představil velice jasný a soustředěný obrázek toho odpalu. Je to jako barevný film. Nejprve vidím, kde chci, aby ten míček skončil...Potom se scéna rychle změní a vidím, jak tam balónek letí...Potom to trochu vymizí a v další scéně vidím sebe samého, jak provádím takový úder, který přenese tyto představy do reality." Proč je ale vizualizace tak účinnou technikou pro zlepšení sportovního výkonu? Co se během ní děje v lidském mozku? Každý z nás má v hlavě tisíce nervových buněk (neuronů), které nám umožňují přijímat a odesílat informace z jednotlivých částí těla. Díky nim jsme schopni vidět, slyšet, cítit, hýbat se, myslet, apod. Zjednodušeně řečeno, při jakékoliv fyzické aktivitě dochází k aktivaci specifických neuronů, které začnou vysílat nervové signály. Když se rozhodneme pohnout prsty na ruce, určité nervové buňky v mozku se aktivují a vyšlou signál do ruky, která se následně pohne. Při vizualizaci dochází k této aktivaci i bez fyzické činnosti, což znamená, že když si vlastní pohyb ruky pouze představím (ale fyzicky ho neprovedu), určité neurony vyšlou signál, jako bychom tou rukou opravdu pohnuli. Síla tohoto signálu není tak velká jako u signálu, který neurony vyšlou nebo přijmou při fyzickém pohybu. Nicméně, při skloubení fyzického a vizualizačního tréninku a jeho vhodném nastavení se trénink jako takový stává efektivnější, než když jedinec samostatně provádí jen jeden nebo druhý typ tréninku. Vizualizaci používají špičkoví sportovci jak při tréninku tak při soutěži. Jak se jim tedy přiblížit? V počátcích tréninku si najdeme klidné místo bez rušivých vlivů (např. doma v pokoji) a zabereme pohodlnou polohu (uvolněně vsedě nebo vleže). Zavřeme oči a provedeme několik hlubokých nádechů a výdechů, které nás uvedou do klidu a umožní nám oddat se vyvolaným představám. Poté si začneme představovat něco jednoduchého - geometrické tvary, písmena, barvy, apod. Snažíme se vidět vše jasně a čistě. Pokud máme problém některé předurčené věci vidět, dáme si čas a zkoušíme zapojit vlastní smysly až do doby, kdy vytouženou věc uvidíme. Pak můžeme přejít k objektům v prostoru, náhodným situacím, událostem, či činnostem. Při těch se snažíme zapojit nejen zrak, ale i sluch, hmat, čich, popřípadě chuť nebo kinetické vnímání vlastního těla v prostoru. S představami si můžeme pohrát a upravovat si je podle libosti. Když cítíme, že naše vizualizační schopnosti dokážeme dobře ovládat a zapojit při tom všechny smysly, zacílíme představy na sportovní prostředí. Můžeme si například představit dokonalý trénink, kvalitní práci nohou na hřišti, dobré technické provedení úderů, sebevědomý výkon, apod. Vizualizace je jednou z nejoblíbenějších technik mých svěřenců. Některým z nich naprosto změnila vnímání vlastního sportovního výkonu a posunula je do vyšší dimenze. Před tím, než se do vizualizace vrhnete, promyslete si následující body: proč chcete vizualizovat? (co tím chcete dosáhnout), co chcete ve svých představách vidět? (obsah), kde se vaše vizualizace bude odehrávat a kdo bude přítomen? (prostředí), a kdy se bude odehrávat? (trénink či zápas?). Po zodpovězení těchto otázek vám už nic nebrání v tom, abyste zapojili všechny smysly, oddali se naplno svým představám a zlepšili tak svůj výkon. S využitím materiálů K. Vejvodové Kudláčkové