Školení trenérů

Termíny a Ceník školení

Termíny 2021

JARO: 1. část 9. - 10. 4., 2. část 16. - 17.4.

PODZIM: 

Informace k jarnímu školení 2022 - program vpravo

1. část školení proběhne v pátek 8.4. distančně (níže budou uvedeny úkoly ke zpracování), v sobotu a v neděli 9. a 10.4. prezenčně, pokud se situace s Covid-19 nijak zásadně nezmění. Sraz bude v sobotu 9.4. v 9,00 v klubovně LTC Pardubice, Labská 15. Jednotlivá témata (technika, taktika, biomechanika, role trenéra, plánování atd.) budou přednášena a následně doplněna praxí na dvorci. Věci na tenis s sebou (boty ven i do haly na hard). Školení bude pokračovat v neděli 10.4. od 9,00. Počítejte denně cca do 17,00. Obědy si účastníci zajišťují sami, lze si zakoupit oběd v restauraci Tenis klub.

2. část školení proběhne v pátek 15.4. opět distančně (níže budou uvedeny úkoly ke zpracování). V sobotu a neděli prezenčně opět ve stejných časech.

Níže jsou uvedeny úkoly, které je třeba splnit k úspěšnému absolvování školení. Zpracovat písemně a zaslat mailem co nejdříve. Zkuste si udělat cvičný test.

Pro úspěšné absolvování celého školení je nutné prostudování dostupných materiálů na tomto webu, projít zhodnocením základních úderů, vystoupit s tréninkovými jednotkami - součástí je i trefování vymezených polí, úspěšně absolvovat závěrečný test.


!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V sobotu 9. 4. bude v Pardubicích probíhat Vinařský půlmaraton, který se běží centrem města a tudíž i kolem areálu LTC Pardubice. Je potřeba počítat s uzávěrou středu města mezi 9,00-15,00 a podívat se na web, kde bude možnost parkování.

Cena a platba

cena školení: 3600,- Kč + 1600,- Kč poplatek za vystavení licence ČTS
platební údaje: ú.č.: 1236441309/0600, vs: 202212, ss.: 5xxxx ( IČ mateřskéko oddílu/klubu). Pokud nejste členem žádného klubu, SS neuvádíte. 

Při platbě je vhodné do poznámky uvést svoje jméno. Platbu je třeba provést do 6.4.2022


Veškeré dotazy směřujte na mail: zalabska@centrum.cz, případně na tel. 777 132 728.  Dále si prosím vytiskněte žádost o registraci trenéra (cztenis.cz - pravý sloupec rolujte dolů - často používané - formuláře - formulář pro registaci hráče, trenéra - rozhodčího) - škrtnete hráčská, rozhodcovská, roky nevyplňujete, klub není potřeba, pokud nejste členem, razítko není potřeba, ev.číslo klubu si najdete nahoře v záložce kluby. Přivezte fotku pasového formátu.

Program školení - předběžný:

pátek 8.4. - samostatné písemné vypracování úkolů 1 a 2 - zaslat mailem nebo přivézt s sebou, vypracování přípravného testu - zaslat mailem

sobota 9.4. - 9.00-13.00 zhodnocení základních úderů účastníků, ukázky praktických cvičení na dvorci - předání zkušeností ze seminářů se zahraničními lektory - J. Porta, L. Cayer (Mgr. Brož), oběd. 14 - 17,00 - pohyb po dvorci, kondiční příprava v tenise (kondiční trenéři)

neděle 10.4. - 9,00-17,00 (s pauzou na oběd) držení rakety, technika, biomechanika, taktika, tréninková jednotka - přednášky + praxe (Zálabské)

pátek 15.4. - písemné zpracování úkolu 3 - TJ individuální a skupinová - zaslat mailem, nebo přivézt 

sobota 16.4. - 9,00-17,00 (s pauzou na oběd) role trenéra, plánování v tenise, základy psychologické přípravy, dlouhodobé budování výkonnosti - přednášky, praktické výstupy účastníků s tréninkovými jednotkami (MUDr. Zálabská E., Mgr. Zálabská Z.)

neděle 17.4. - 9,00-17,00 (s pauzou na oběd) - výživa a pitný režim, zranění v tenise a jejich prevence, minitenis, babytenis, výkonnostní a vrcholový tenis, závěrečný test  (Zálabské)


Úkoly k úspěšnému absolvování školení:

1. Charakterizujte vaše držení rakety u jednotlivých úderů (F, B, VF, VB, smeč, podání) a popište stručně váš herní styl (např. celodvorcový hráč, útočný apod.), ke kterému světovému hráči/hráčce byste se přirovnali?

2. Stručná historie vašeho tenisového klubu nebo historie některého z významných světových tenisových turnajů.

3. Tréninkové jednotky - písemná příprava na skupinovou a individuální tréninkovou jednotku - bude zadáno na 1. části školení.

4. Přípravný test, který si zaškrtáte s využitím dostupných materiálů - VYZKOUŠEJTE NANEČISTO A POŠLETE, ať víte, jak na tom jste.

5. Další úkoly ke zpracování z techniky, taktiky a plánování - viz níže. Bude uplatněno pouze při distanční formě školení.

Přípravný test

1. Optimální držení rakety na forhend je:

a) kontinentální

b) východní bekhendové

c) polozápadní forhendové

2.Nápřah na úder forhendem začíná především:

a) pohybem hrající paže a rakety obloukem vzad

b) vytočením ramen a pohybem hrající paže za loktem vzad

c) vytočením zápěstí hrající paže dolů a dozadu

3. Postavení nohou u forhendu je převážně:

a) otevřené

b) zavřené

c) individuální

4. Mezi výhody bekhendu obouruč nepatří:

a) rychlejší zvládnutí techniky

b) menší tvrdost úderu

c) lepší kontrola úderů

5. U bekhendu se spodní rotací (čop nebo slajs) se využívá držení:

a) západní bekhendové

b) východní forhendové

c) kontinentální nebo východní bekhendové

6. Těžiště těla se při tenisových úderech optimálně nachází:

a) následuje vždy pohyb hlavy

b) uvnitř podpůrné plochy (mezi oběma nohama)

c) vpravo od pravé nohy u praváka

7. Zápas trval 80 minut, hráč má nárok na přestávku v délce:

a) minimálně 30 minut

b) minimálně 90 minut

c) minimálně 60 minut

8. Pohyb nohou při voleji forhendem:

a) split step, pravá noha do strany, levá dopředu

b) split step, levá noha dopředu

c) split step, levá dopředu, pravá dozadu

9. Extenze znamená:

a) natažení

b) ohnutí

c) vytočení


10. Zpětná vazba je pro trenéra zejména důležitá:

a) k získání důvěry hráče především při korekcích chyb

b) při koučování utkání

c) při jednání s týmem hráče, především rodiči

11. Strategie a taktika v tenise je:

a) plán zápasu a vlastní uskutečnění plánu v průběhu zápasu nebo turnaje

b) plnění vlastních cílů v zápase

c) tzv. záložní B plán v zápase

12. V minitenise se snažíme hráče naučit:

a) pouze základní údery - forhend a bekhend

b) všechny údery

c) všechny údery kromě volejů

13. Jak dlouho je míč v kontaktu s raketou při úderu:

a) tisíciny vteřiny

b) setiny vteřiny

c) desetiny vteřiny

14. Komunikace s hráčem v tréninkovém procesu může probíhat:

a) jedině verbálně

b) verbálně i non verbálně (mimika, ukázka)

c) trenér víceméně nekomunikuje, trénuje

15. Silové schopnosti trénujeme od:

a) 16-18 let

b) 6-8 let

c) 10-12 let

16. Pohyb nohou při voleji forhendem:

a) split step, pravá noha do strany, levá dopředu

b) split step, levá noha dopředu

c) split step, levá dopředu, pravá dozadu

18. Zápěstí je tvořeno:

a) 2 kůstkami

b) 8 kůstkami

c) 4 kůstkami

19. Tréninková jednotka je:

a) základní článek tenisové sezóny

b) základní článek stavby sportovního tréninku

c) základní článek letní přípravy

20. Vyjmenuj nejdůležitější základní údery

Prezentace pro zpracování úkolů - technika, taktika a plánování

Otázky k 1. části, která se týká techniky:

1. Otevřený, polootevřený, zavřený forhend - rozdíly, výhody, jak se vyvíjí a kam směřuje.

2. Obouruč vs. jednoruč bekhend - výhody a nevýhody, vývoj, kam směřuje.

3. Je forhend a return forhendem totožný úder? Pokud ne, kde je rozdíl? Navrhněte 3 cvičení na zlepšení returnu forhendem.

4. Základní principy podání, jak děti začít podání učit? Rozdíl podání vs. smeč.

5. Situační korekční technika - o co se jedná. Napadnou vás alespoň 3 cvičení na zlepšení jakéhokoli úderu touto technikou?

6. Hráč 12 let - jeho obecná charakteristika: výsledky na turnajích celkem uspokojivé, výhra několika turnajů kategorie C, účast na turnajích kategorie B (cca 2 kola), občasná účast na turnajích kategorie A. Má velké problémy s postupem do dvorce a odehráváním vítězných či útočných míčů (winnerů). Jaký je rozdíl mezi kratším konečným míčem a údery od základní čáry? Odkud tyto vítězné míče lze v tomto věku trénovat a hrát? Co zařadíte do tréninku, aby se to zlepšilo? Vaše zamyšlení a pár konkrétních cvičení.


 Abychom si rozuměli - trenérům pro zpříjemnění víkendu (pokud někoho napadnou další pojmy naší tenisové "hatmatilky", prosím, sem s nimi) - autor Zuzana Zálabská.

Pokud jste tenis hráli alespoň na nějaké úrovni, třeba i jen pár přátelských zápasů (ačkoli to slovní spojení je dost blbé, tenisový zápas je prostě zápas, nikdy není přátelský) s kamarádem, pak určitě vědět budete, pokud po tenisu zatím jen tak pokukujete a vlastně stále nevíte, proč je to tak báječný a nejlepší sport, mohly by Vás některé hlášky ozývající se z tenisového kurtu (popřípadě dvorce, prosím Vás, nehrajeme nikdy na hřišti, tam si hrají svišti, nikoli tenisti) mírně vykolejit. "Hele, ta nová kosa je tak tupá, že to všechno házím první voko od spoda, vždyť to nepřeletí sako ani omylem! Aj, tak teď poprvý, hezký prase!" nebo "Co to tam máš za výplet? Vždyť se s tím nedá trefit areál!," popřípadě: "To tady pálím,jak můžu, a on tam běhá za plotem, hází hovna a já mám takovou smůlu, že to mám všechno deset za."

Takže prosím Vás, travnatých kurtů v Česku moc nemáme, a i kdyby, kosou se to neseče, kosa je prostě a obyčejně tenisová raketa (pokud řeknete pálka, tak vězte, že tu kosu o Vás tenista zlomí), sako není žádný úbor na slavnostní zápas, ale síť, která se nám prostě občas zdá moc vysoká (a pokud nehrajete profi zápas, kde Vám ji rozhodčí pokaždé přeměří, tak vězte, že častokrát vysoká je, jelikož třeba Fanda včera večer zametal a o tu síť se mu to nějak šprajclo, no, tak to krapítko zatáhnul a jéje, trochu se to povolilo, no, nevadí...), první voko od spoda je skutečně to, co onen název popisuje, prostě nejnižší oko nad zemí na našem saku, takže pak už jenom horší, než střílet to první voko od spoda, je střílet si to na polobotky (nevím, proč neříkáme v tomto slovním obratu tenisky). A opět úplně vážně hrajeme v teniskách, nikoli v keckách, plátěnkách nebo číňankách. A kupujeme je (pokud je nedostáváme od sponzorů) ve specializovaných obchodech stejně jako kosy, hlavně nikomu netvrďte, že máte to, či ono (ani míče!!!) z Decatlonu nebo Sportisima. Hezký prase, to se nebojte, neznamená žádnou urážku ani opravdový zvířátko, nýbrž to, když se míček zastaví o pásku na síti a přehoupne se přes ni na soupeřovu půlku, většinou se jedná o winner, neboli vítězný míč, pokud se tedy soupeř zrovna nemotá nějakou náhodou hned u sítě a nehodí za míčkem rybičku (rozumějte skok s pádem, při kterém trefí míček na druhou stranu). Že člověk "netrefí areál" znamená, že prostě nedá míč do ohraničeného kurtu, vše lítá moc daleko a někde je chyba (ve výpletu,v raketě, v trenérovi, nikdy ne v hráči!). Jinak aktivní hráč, který se snaží hrát rychle a uhrávat si vlastní body, tomu se říká střelec (v extrémních případech bezhlavý střelec), ten to většinou hrne, střílí, pálí, tomu to švihá a letí, pasivní hráč, který běhá a snaží se vše povracet zpátky a právě čeká, až to střelec pošle deset centimetrů do outu, tak to je běhač, házeč, liftař, šukač (ano, i takto roztomile jim mi střelci říkáme), nebo ten co líže ploty, popřípadě běhá za nima (rozumějte, že běhá daleko za základní čárou), hází hovna (čili pomalé míče) a čeká, až střelci rupnou nervy. Což se většinou stane. A pak záleží především na technické a hlavně psychické vyspělosti střelce, zda to vydrží. Jak kdy. Pokud proti sobě stojí střelci dva, tak to bude nejspíš pěkná přestřelka, nebo střelnice, pokud proti sobě postavíte dva liftaře (ano, to bude asi nejsprávnější pojmenování, které ale střelci moc nepoužívají), tak to je většinou šukačka na tři hodiny.

Vím, že osvětlit hned na začátek všechny záludnosti naší tenisové hatmatilky nelze, proto jsem se snažila alespoň krátce nastínit to základní, s čím se nejspíše setkáte hned při prvních návštěvách tenisových kurtů, první návštěvě tenisového turnaje u nás, nebo až Vám děti přijdou první týden z tenisového tréninku.

Otázky k 2. části, která se týká taktiky a plánování

1. Dá se pomocí taktiky zdokonalovat a opravovat technika? Říká vám něco pojem korekční situační technika? Dokázali byste uvést nějaký příklad?

2. Kdy začít u dětí s tréninkem taktiky? Čím byste začali?

3. Co vám říká pojem geometrie kurtu? A proč je někdy dobré ji porušit?

4. Čemu se v tenise říká "big point"?

5. Co znamená v tenise pojem inside in a inside out? Jakou velikou výhodu tyto 2 údery mají?

6. Jak byste vysvětlili to, že tenis je sport otevřených dovedností?

7. Proč byste jako trenéři měli využívat tréninkové plány? K čemu slouží?

8. Vytvořte 2  tréninkové plány:

    Hráč 1.: Věk 15 let, 1. rok dorost, výsledky ve starších žácích solidní, největší úspěch čtvrtfinále MČR ve dvouhře, pár účastí na mezinárodních turnajích ETA. Jako vrchol sezóny jste si stanovili krajské přebory s možností postupu na MČR. Přeboru budou v polovině června. Začíná sezóna - je 20.10. potřebujete dlouhodobý plán na 8 měsíců. Zaměřte se především na počty tréninkových a kondičních jednotek, kdy byste drobně opravili techniku, kdy nabírali kondici, kdy byste zařadili situační trénink a tréninkové zápasy, kdy byste dali volno?

   Hráč 2: věk 12 let, na poslední chvíli se kvalifikoval na krajské přebory, vypadalo to dlouho beznadějně, máte přesně 3 týdny na vyladění sportovní formy, zkuste vytvořit smysluplný mikrocyklus, aby se hráč na, pro něj velmi důležitém, turnaji cítil v komfortu.


Tréninková jednotka

Každý vypracuje 2 tréninkové jednotky - jednu individuální (zaměření na techniku), jednu skupinovou (zaměření více na taktiku). Téma si můžete zvolit sami, pořádně prostudujte materiály, jaká má být posloupnost cvičení, kdy hrát z koše, kdy se do hry zapojit, kdy hrát na body. Není to úplně strnulý model, a že každá jednotka musí takto vypadat, ale pro zkoušku to po vás takto budeme chtít. Sami si určete věkovou skupinu a počet svěřenců. V individuální TJ se rozlišuje, zda jde o nácvik nebo zdokonalování dovedností (F s horní rotací, nácvik winneru, hra u sítě, nácvik 2. podání,...). U skupinové TJ přizpůsobte cvičení věku svěřenců (úhly a otevírání dvorce, postup k síti, celodvorcový tenis, útočný tenis, výhody hra podél čáry - fantaziím se meze nekladou). Pokud si s přípravou TJ nebudete vědět rady, pište mail, nebo se ptejte na WhatsAppu. Zpracované TJ neposílejte, připravte si je na naše praktické setkání a přineste s sebou vytištěné nebo napsané.